You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Rólunk

Rólunk


Az Ambrosia Haus a szó leghitelesebb értelmében szeretne Ház - Otthon lenni az emberért, aki gondozásra, gondoskodásra, gyógyulásra szorul. Házunkban a teljes élet lehetőségét kínáljuk úgy, hogy mindenkor értő figyelemmel tekintünk Lakóink szükségleteire. Éppúgy kínáljuk a hosszú, tartalmas nyugdíjas évek lehetőségét, mint a lábadozásra szánt hetek-hónapok gondoskodását, de szívesen és hozzáértéssel fogadjuk azokat is, akik demenciával küzdve, segítség nélkül már nehezen tájékozódnak a világban. Célunk, hogy olyan lakóközösség alakuljon, amely otthona lehet Lakónak és dolgozónak egyaránt – a hétköznapokban éppúgy, mint a közösen megült ünnepekben.

Dolgozóink


Inotay György

Ügyvezető igazgató

Részvétet érezve az elesett iránt, az emberben a testvére iránti szeretet ébredezik; és önszeretetében szereti azt is, aki segítségre szorul, az esendő, gyönge emberi lényt. A részvét magában foglalja a megismerés és az azonosítás elemét. “Ismeritek a jövevény életét – mondja az Ószövetség –, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban… szeressétek a jövevényt!

(Erich Fromm)

Kreka Zoltán

Szakmai igazgató

A jövő nincs teljesen hatalmunkban, viszont nem áll teljességgel hatalmunkon kívül.

(Epikurosz)

Boda-Novy Barnabás

Értékesítési igazgató

A folyók és a tengerek azért nyerik el száz és száz hegyi patak hódolatát, mert mélyebben fekszenek, mint emezek, tehát uralkodni tudnak a hegyi patakok felett. Így a bölcs is, aki az emberek fölött akar állni, alájuk helyezi magát; ha előttük akar járni, mögéjük áll. Ilyen módon, bár felettük van a helye, nem érzik a súlyát, és bár előbbre való náluk, létét nem érzik sérelemnek.

(Lao Ce)

Tasi Rita

Ápolás vezető

Az ápolás olyan alapvető értékeken nyugszik, mint az empátia, a mosoly, az alázat, a tisztelet, az önzetlenség, méltóság egy másik élet iránt.

(Ismeretlen szerző)

Póder Melinda

Titkárság vezető

Ha még én sem állok ki magamért, ki áll ki érettem? Ha csak magamért állok ki, mit érek? És ha most nem, akkor mikor?

(Talmudi mondás)